torsdag 4 september 2014

Om någonting händer

Om någonting händer

Nu har vi läst och tillsammans pratat mycket om novellen "Om någonting händer" av Håkan Nesser.  Nu vill jag att du formulerar Dina slutgiltiga tankar om händelserna i novellen. Innan du kommer in på dina egna tankar vill jag att du skriver en kort sammanfattning av novellen. Här kommer alla instruktioner:

Använd gärna Google Drive, dela ditt dokument med mig och arbeta sedan på följande uppgifter:

1) Skriv en kort sammanfattning av novellen. Max tio meningar.
2) Varför tror du att författaren valt att inte skriva ut om huvudpersonen är en tjej eller kille?
3) Besvara några av våra gemensamma frågor i löpande text. Vad har hänt med brodern? Pappan? Hur tolkar du slutet på novellen? Enligt dig, vad är det som har hänt? Motivera ditt svar.
4) Om du fick välja en bild som passar till novellen, vilken bild skulle det vara och varför? Försök hitta en bild som du tycker passar och skriv en motivering till varför du valde just den bilden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar