tisdag 5 maj 2015

Reportage

1) Vad kännetecknar ett reportage?

2) Läs reportaget "Jag ville sticka ut, våga synas" av Malin Nordgren på DN. Här kan du lyssna på reportaget:


Record music and voice >>


3) Gör sedan följande uppgifter:

A) Hitta ingressen och kopiera den.

B) Ge ett exempel på en personbeskrivning från texten.

C) Ge ett exempel på en annan beskrivning.

D) Skriv av en mening från texten som visar att journalisten är "på plats".

E) Journalisten använder sig både av pratminus och återberättande för att visa vad Robin säger. Hitta en mening med pratminus och en mening där journalisten återberättar vad Robin säger/tycker.

F) Vad kan man läsa om i faktarutan?

G) Vad står det i bildtexten?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar