fredag 18 oktober 2013

Den utvalde - frågor

1. Vad är Annorstädes?

2. Ser Annorstädes ut som Enhanda med minnesbevare och samma regler?

3. Varför ska en av tvillingarna skickas till Annorstädes?

4. Vad kommer att hända med Gabriel nu när han får Jonas minnen?

5. Jag förstår inte hur barnen kan leka krig och hur föräldrarna kan säga att man inte får använda ord som "kärlek" och "älska" när de inte ska veta vad det är. Eller? Hur går det ihop?

5. Varför får man inte träffa sina föräldrar när man flyttat hemifrån?

6. Varför får personerna i Enahanda inte bli upphetsade?

7. Får Jonas berätta för de andra om sina upplevelser?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar