fredag 10 oktober 2014

Holly's heroes - episode 9

crossing the line = gå för långt med något

event = evenemang

speech = ett tal

mates = vänner

careful = försiktig

improve = förbättra

annoy = irriterad

cheer up = upp med hakan

rehearse = öva

You don't have a clue. = Du har ingen aning. Du vet inget.

annual = årligen

introduce = presentera

He's coming on to you. = Han stöter på dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar