söndag 18 maj 2014

Möss och människor

Här är de fem avslutande frågorna:

1. Att Lennie behöver George framgår tydligt. Behöver George Lennie? Vad anser du?

2. I slutet skjuter George Lennie. Varför gör han det? Anser du att George gör rätt eller fel?

3. ”Möss och människor” är en bok om ensamhet. Välj tre personer ur boken och förklara på vilket sätt de är ensamma.

4. Boken ”Möss och människor” består av sex kapitel. Skriv sex meningar som sammanfattar boken från början till slut.


5. Gör en jämförelse mellan filmen och boken. Vilken var bäst? Varför? På vilket sätt var de lika eller olika?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar