måndag 14 januari 2013

Språkligt grupparbete


Minoritetsspråk
 • Vilka fem olika minoritetsspråk har vi i Sverige?
 • Vad krävs för att ett språk ska bli ett minoritetsspråk?
 • Vad betyder begreppet ”majoritetsspråk”?
 • Berätta kort om de fem minoritetsspråken – Hur många talar språket idag? Talas det i andra länder än Sverige? I så fall vilka? Var i Sverige finns de flesta talarna av språket? Hur länge har språket funnits i Sverige? Hur ser framtiden ut för språket? Hur låter språket? Andra intressanta fakta.
 • Ungefär hur många språk talas i Sverige idag?
 • Vilka är de största språken i Sverige förutom svenskan?
 • DISKUTERA: På vilket sätt kan det vara viktigt för ett språk att erkännas som nationellt minoritetsspråk?
 • DISKUTERA: Ni har tagit reda på vilka språk som är störst i Sverige. Varför tror ni att just dessa språk är stora?
 • DISKUTERA: Finns det andra språk som borde vara minoritetsspråk?
 • DISKUTERA: Är det viktigt att man får prata ”sitt eget” språk?
 • Källor

Våra grannspråk – isländska, norska och danska

 • Berätta kort om de olika språken.
 • Varför har Norge två skriftspråk?
 • Hur låter de olika språken?
 • Välj ut några ord och jämför vad de heter på de olika språken. Exempelvis: flicka, pige (danska), jente (norska), stelpa (isländska)
 • Läs korta texter på de olika språken - texter finns i läroboken "Svenska direkt 9".
 • Hur räknar man till 25 på de olika språken?
 • DISKUTERA: Nu har ni läst några texter på de olika språken. Hur var det?
 • DISKUTERA: Var någon av texterna lättare att förstå än de andra, tycker ni? Var någon särskilt svår? Hur kommer det sig tror ni?
 • Källor

Dialekter

 • Vad är en dialekt?
 • Hur många dialekter har vi i Sverige?
 • Hur kommer det sig att vi har dialekter?
 • Vilka är de sex stora dialektområdena i Sverige?
 • Hur ser framtiden ut för dialekterna enligt språkforskare idag?
 • Vad kännetecknar den halländska dialekten?
 • DISKUTERA: Finns det en risk att dialekterna kommer att försvinna helt?
 • DISKUTERA: Tycker du att språket i Ullaredsområdet skiljer sig från språket i de närmaste grannstäderna? Hur i så fall?
 • DISKUTERA: Är det fint med dialekter eller bör man träna bort dem?
 • DISKUTERA: Tycker ni att det finns dialekter som har högre status än andra, alltså betraktas som finare? Vilka i så fall?
 • DISKUTERA: I stort sett all forskning om dialekter visar att dialekt i högre grad pratas av äldre än av yngre, i högre grad av män och pojkar än av kvinnor och flickor, och i högre grad på landsbygden än i städerna. Stämmer det tycker du?
 • KällorSpråk, grupp och identitet

 • Vad kännetecknar ungdomsspråket?
 • Vad betyder begreppet sociolekt?
 • Vad menas med att vi har olika gruppspråk?
 • Vad menas med manligt och kvinnligt språk?
 • Berätta kortfattat om svordomarnas historia.
 • Förklara vad begreppet slanguttryck betyder. Ge gärna exempel.
 • DISKUTERA: Ta ställning till följande påståenden och diskutera dem sedan i grupp:
  * Ungdomar har ett sämre språk än vuxna.
  * Det är okej att säga hora eller bög till någon som man är arg på.
  * Ungdomars språk är roligare och mer fantastifullt än vuxnas.
  * Det är okej om en elev svär i klassrummet.
  * Det är okej om en lärare svär i klassrummet.
 • DISKUTERA: Hur stor roll tror du att ditt talspråk spelar för hur andra människor uppfattar dig? Och hur är det när du själv träffar nya människor: Påverkar deras språk hur du uppfattar (och kanske bedömer) dem?
 • DISKUTERA: Att använda svordomar är fult och obildat och gör språket fattigare. Detta är en vanlig åsikt, särskilt bland äldre människor. Har de rätt som tycker så?
 • Källor


Språkhistoria

 • Berätta kort om runsvenskan.
 • Skriv era förnamn med runor.
 • Berätta kort om fornsvenskan/ medeltidssvenskan.
 • Berätta kort om nysvenskan.
 • Vad kännetecknar nusvenskan?
 • DISKUTERA: På vilket sätt tror ni att den svenska stavningen kommer att förändras i framtiden?
 • DISKUTERA: Tycker ni att det är viktigt att svenska finns kvar som språk? Varför? Varför inte?
 • DISKUTERA: På 1300-talet pratades det mycket tyska i Sverige, på 1700-talet franska och nu engelska. Hur tror ni att det kommer att bli i framtiden?
 • Källor

  Uppgifterna som jag lagt ut har jag sammanställt från läromedlen nedan:
  Svenska direkt 8
  Svenska direkt 9
  Magasinet språkligheter
  Portal svenska 7-9
  Arena Faktaboken
  ESSens 9

  Allt ni lär er ska på något sätt sammanställas digitalt -  film, keynote, glogster, blogg, Screencast-O-Matic mm - det bestämmer ni själva. Förutom den digitala sammanställningen, som ni gör tillsammans, ska ni också lämna in en enskild skriftlig del (du kan också spela in dig själv m h a Vocaroo eller Garageband) där du presenterar dina tankar kring diskussionsfrågorna. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar