torsdag 11 oktober 2012

Konflikter i världen - Israel/Palestina

Mellanöstern
paroll
finansiera
upprätta
saknar motstycke
delegat
civilbefolkning
mandat
proklamera
allians
hanka sig fram
befrielserörelse
legendarisk
ambition
befälhavare
ockupera
ökänd
asyl
status
räder
massaker
intifada
ärkefiender
skör
klappjakt
bosättare
bojkotta
vanmakt

www.saol.se
www.synonymer.se
http://sv.wikipedia.org/

* Slå upp alla ord och skriv en förklaring till dem.

* Läs upp förklaringarna för varandra.

* Gruppera orden i 10-grupper. Skriv en mening till varje ord men utelämna själva ordet. Skriv överst vilka ord du använt dig av. Se exempel:

vanmakt       status      bojkotta       klappjakt        sköra        asyl        status        massaker        ärkefiender       bosättare

H&M använder barnarbetare i Indien. Det tycker jag är dumt och jag tycker att vi ska .................... affären.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar