söndag 20 maj 2012

Storybird + dikt

I dag vill jag att ni blir färdiga med följande två saker:

* Your storybird. A class mate is going to read and comment your storybird before you publish it on your blog. This is how you publish your storybird:
1. Take a screen shot on the front cover of the storybird.
2. Add the screen shot on your blog.
3. Link the picture to the address where the storybird can be read.
4. Publish your storybird.
5. Finished.

* Dikten och bilden till "En komikers uppväxt". Skicka dokumentet till mig när du är klar så skriver jag ut det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar