söndag 27 september 2015

Instruerande text

Att diskutera - enligt EPA-modellen:
a. Vad är en instruktion?

b. Varför är det viktigt med instruktioner?

c. Vad kan instruktioner handla om?

c. När läste du senast en instruktion? Vad gällde instruktionen?

d. Vad är viktigt för att en instruktion ska bli tydlig?


Exempel på instruktioner:

Kortspel

Lekar

Recept
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar