onsdag 30 september 2015

English 5A 30/91) Answer the questions (frågor). Write the answers on Pages. You can read the text here: Oxford Owl

a) What's the dog's name?

b) Why do they need the coats? (Varför behöver de kapporna?)

c) Can Chip row?

d) Does Craig like the plums? (Gillar Craig plommonen?)

e) What happens to Joe?

f) Who (vem) saved (räddade) the boat?

2) Finish the sentences - Lena has got the paper.

3) Paper numer 2 - Lena has got it.

4) Play "In other words":


  • EXPLAIN (förklara):
  • Du förklarar muntligt vad ordet betyder. Ex. This is…
  • SILENT MOVE (tyst rörelse):
  • Du förklarar ordet med hjälp av kroppen.
  • THE OPPOSITE (motsatsen):
  • Du säger motsatsen till ordet. Ex. Not…
  • SYNONYMS (synonymer):
  • Andra ord som betyder samma sak. Ex. Same as…
  • Livlina! FIRST LETTER (första bokstaven): Om du inte lyckas förklara får du säga första bokstaven i ordet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar