söndag 20 september 2015

English 21/9 4A

1) Learn the rhyme. (Lär dig rimmet.)

a) Learn this rhyme about the numbers 1-10 by heart. (utantill)

b) Practice it. (Öva)

c) Say the rhyme to Lena

1 - 2     Who are you?
3 - 4     Shut the door.
5 - 6     Pick up sticks.
7 - 8     You are late!

9 - 10   Where’s my pen?

2) Watch (titta) and listen to the songs. Learn (lär dig) the numbers 11-20.

Video number 1: Little train of numbers

Video number 2: Number song 1-20

3) Learn the numbers 11-20

a) Practice here (träna här): Adele's corner

b) Play memory with (med) the number cards.

c) Play "What number is it?" with (med) a friend (vän).

d) Play "21": Ni spelar två och två. En av er börjar att säga "one". Den andra får sedan öka på med ett ett eller två steg och säga antingen "two" eller "three". Sedan går turen tillbaka till den som började som får öka på ytterligare ett eller två steg. Fortsätt så här upp till 21. Den av er som måste säga 21 har förlorat.

4) Let's play Bingo!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar